Menu

Værdier i Søndersø Boldklubs ungdomsafdeling

For at skabe rammen omkring børne- og ungdomsfodbolden har ungdomsudvalget udarbejdet et værdisæt, som afspejler, hvad der er særlig vigtigt for SBK.
Værdierne vil være retningsgivende for de prioriteringer, holdninger, handlinger, vurderinger og valg der træffes i ungdomsudvalget, og er anvisende for, hvordan spillere, trænere og frivillige kræfter arbejder og agerer til hverdagens træninger og til kampe.
Det er afgørende, at værdisættet bliver omsat til praksis, ved at spillere, trænere og frivillige i klubben tager værdisættet til sig og agerer ud fra principperne. 
Det skal være sjovt at gå til fodbold uanset ens sportslige niveau. Det er derfor vigtigt, at trænerne ser spillerne for mere end bare deres sportslige evner og gør en indsats for at gøre træningen mere sjov end resultatorienteret.  
Vi arbejder med ordentlighed, det betyder en adfærd hvor man taler pænt og opfører sig anstændigt. Dette gælder for trænere, spillere, dommere og forældre og det gælder både eksternt som internt. Vi spiller som et hold og vi vinder og taber som et hold. 
Vi vil efterleve DBUs holdninger, derfor bruger vi DBUs principper som HAK og 25-50-25. Det betyder, at alle spillere skal have ca. lige meget spilletid til kampe og stævner op til og med U10.  
Når værdier og handlingsanvisninger smelter sammen, bliver der skabt gode rammer for et stærkt og sammenhængende ungdomsmiljø i klubben.

I børne- og ungdomsfodbolden i SBK lægger vi vægt på:

 • alle - spillere, trænere og forældre - bidrager til et fællesskab, hvor det er sjovt at deltage
 • alle medlemmer føler glæde og positiv energi ved at deltage i træning og til kamp 
 • alle har mulighed for at spille fodbold uanset spillemæssigt niveau 
 • fællesskabet er omdrejningspunktet for det enkelte holds sportslige ambitioner og sociale relationer
 • foreningslivet er præget af en god omgangstone, tolerance og ligeværd med et forældresamarbejde bygget på fælles ansvar og gensidig respekt 
 • engagement samt vilje til at give alle i SBK gode rammer både sportsligt og socialt 
 • fodbold for særligt de yngste børn har legen i centrum
 • forældre kan føle sig trygge ved at sende deres børn til fodbold i SBK.

Diversitet

Lysten til at spille fodbold begrænses ikke af niveau, alder, etnicitet eller køn. 

 • På tværs af klubben, overfor dommere, tilskuere, forældre, med- og modspillere fra yngste til ældste, til træning og kampe gælder, at vi skal udvise respekt overfor hinanden uanset forskellighed og kulturel baggrund.
 • Fokus på at omgangstonen i SBK er ordentlig, og bærer præg af gensidig respekt for hinanden og vores forskelligheder.
 • Træningsmiljøet indeholder faciliteter som bidrager til alsidighed og forskelle – f.eks. egnede miljøer til pauser, omklædningsrum, træningsredskaber mm.

Fællesskab

Fælles for alle holdene i SBK er, at vi lægger stor vægt på det sociale fællesskab samt, at der er plads til alle uanset fodboldmæssige færdigheder.

 • Fokus på, at man altid mødes af god stemning, når man træder ind i omklædningsrummet og på banen. Det skal være et godt sted at komme, uanset om det er til kamp eller træning.
 • Fokus på at inddrage alle spillere så der skabes lyst til at deltage i klubbens arrangementer og engagere sig i klubbens aktiviteter.
 • Der er fokus på, at alle spillere går i bad efter træning.  

Den gode leg

Leg er børns måde at være i verden på.

 • Vi tror på, at en af de allerbedste ting ved at være barn er, at man kan lære, mens man leger – helt uden at opdage det. Når børn leger, udvikler de sig.
 • Leg er den grundlæggende aktivitet i børns liv og motoren i deres læring. Gennem leg udvikler børn deres motoriske, fysiske, kognitive og ikke mindste sociale færdigheder. 
 • Leg giver børn erfaringer, øvelse i at være sammen med andre og en forståelse af regler og aftaler.
 • Fokus på at det skal være sjovt og at alle i SBK skal fyldes op af følelsen af at lykkedes når man er til såvel træning som kamp.

Idealer og rollemodeller

Vores børne- og ungdomsspillere skal inspireres af hinanden og lære at være gode rollemodeller.

 • Det prioriteres at flere årgange træner sammen.
 • Der lægges vægt på, at de ældre årgange (sammen med trænere) får ansvar for yngre årganges træning således at der inspireres og vejledes samt dannes relationer på tværs af årgangene.
 • Fokus på sociale fællesarrangementer på tværs af årgange.
 • Alle spillere i SBK er kulturbærere. Det forventes derfor at spillere i SBK viser sig som rollemodeller gennem god opførsel og interesse for andre spillere og årgange end ens egen.
 • Vi taler ordentligt og respektfuldt til hinanden. 

Tryghed

Det skal være trygt at sende sit barn til fodbold i SBK.

 • Alle trænere i SBK er kulturbærere og det forventes, at de viser sig som rollemodeller gennem god opførsel og respekt for forskelligheder, både i hverdagens træninger og til kamp.
 • Det forventes at alle konflikter håndteres ved ordentlig dialog, spillere, trænere og forældre imellem. Hver årgang har en årgangsansvarlig fra ungdomsudvalget tilknyttet til at hjælpe med håndtering hvis konflikter skulle opstå.
 •  24 timers regl = Hvis der er noget man er irriteret over, så vent lige 24 timer inden der laves et skriv eller siger det til den man er irriteret på. I håb om det man er irriteret over, bliver skrevet/sagt i en god tone
 • Alle trænere tilbydes en træneruddannelse.
 • Trænerne er bevidste om, at de er SBKs repræsentanter og ansigter udadtil og efterstræber derfor altid at udvise adfærd og fremtoning, som er denne status værdig.
 • Konkurrence vil altid være en naturlig del af fodbolden, men det er vigtigt, at vores børne- og ungdomsspillere lærer at forholde sig til sejre og nederlag, som en naturlig del af det at udvikle sig som fodboldspiller. 

Forældre

 • Forældre opfordres til at bakke op om klubbens hold. 
 • Klubben opfordrer til at forældre bakker op om frivilligt arbejde og tager ansvar for opgaver der skal løses i klubben – for alle børns bedste.
 • Vi ønsker gode og sympatiske fodboldforældre, der følger de 10 forældrebud:
 1. Mød op til træning og kamp – dit barn ønsker det
 2. Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen – ikke bare til din datter eller søn.
 3. Giv opmuntring i både med- og modgang.
 4. Respekter trænerens brug af spillerne – forsøg ikke at påvirke ham/hende under kampen.
 5. Se på dommeren som en vejleder – kritiser ikke hans/hendes afgørelser.
 6. Giv opfordringer til dit barn om at deltage – pres ikke.
 7. Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke kun om resultatet.
 8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke.
 9. Vis respekt for arbejdet i klubben – bak op om initiativer til årlige forældremøder, hvor I kan afklare ambitioner og holdninger. Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage del i klubbens liv, end lyst og engagement.
 10. Tænk på, at dit barn spiller fodbold – ikke dig!

Vores mission i ungdomsudvalget er at skabe de nødvendige rammer, så det sportslige og det sociale kan trives på alle niveauer. Vi vil skabe stjernestunder for børn og unge ved at lade dem få succes både sportsligt og socialt.

Vi ønsker at spille på et så højt og bredt niveau som muligt med en god vindermentalitet -  Men vi er en breddeklub og går ikke på kompromis med klubbens værdier for at opnå større sportslige resultater.

Klubnyt 22. april kl. 22:02
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
Klubnyt
19. januar kl. 09:02 SØNDERSØ FODBOLD CAMP 2024
Klubnyt
20. december kl. 08:52 Søndersø Boldklub søger Seniortræner
Klubnyt
07. december kl. 09:10 Søndersø Boldklub har mistet en stor klubmand
Klubnyt
07. november kl. 08:37 🎄 Indbydelse til Juleafslutning i Søndersø Boldklub 🎄

Aktiviteter

Nyt fra DBU Fyn

Luk